Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ III

Przeznaczenie
Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ III są przeznaczone do stosowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego, głównie u dzieci. 

Mogą być także używane w przypadkach krwiaka jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej celem przeciwdziałania powstawaniu zrostów w obrębie jamy bębenkowej.

1434
Charakterystyka

Przyrządy są wytworzone z kauczuku silikonowego i barwione powierzchniowo, co ułatwia zlokalizowanie przyrządów na błonie. Kształt przyrządów umożliwia dobre zamocowanie na błonie bębenkowej i swobodne usuwanie dzięki obecności występu, ustawionego prostopadle do kołnierza. Otwór w osi wyrobu o średnicy 1,45 mm pozwala na ewakuację wydzieliny, umożliwia wentylację i ewentualne wprowadzanie leków.