Protezki do wszczepów wewnatrzusznych typ V

Przeznaczenie
​Protezki typu V są przeznaczone do rekonstrukcji układu transmisyjnego ucha środkowego, zniszczonego w następstwie przewlekłego, perlakowego procesu zapalnego, zmian zrostowych lub doznanych urazów głowy i ucha.
1434
Charakterystyka
Protezki typu V są wytwarzane w kilku odmianach: odmiany A, B i C mogą być wykorzystane przy zachowanym strzemiączku jako PORP ( Partial Ossicular Replacement Prosthesis); odmiany D, E i G służą do połączenia błony bębenkowej, w tym również tzw. \\\\\\\"nowej\\\\\\\" błony bębenkowej, z ruchomą płytką strzemiączka; odmiany K1, K2 i K3 służą do łączenia główki strzemiączka z wyrostkiem długim kowadełka. Protezki są pakowane, po jednej sztuce, bezpośrednio w sztywne pudełka z polipropylenu umieszczone się w torebkach papierowo-foliowych. Są sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) i oferowane w stanie jałowym.