Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typ I (protezki strzemiączka)

Przeznaczenie
​Protezki typu I są przeznaczone do chirurgicznego leczenia otosklerozy.
1434
Charakterystyka
Protezki typu I są wykonane w całości z politetrafluoroetylenu (PTFE). Składają się z tłoczka i pierścienia leżącego w płaszczyźnie osi wzdłużnej tłoczka, naciętego pod katem 45° w stosunku do osi wzdłużnej. Wymiary pierścienia są stałe, natomiast średnica tłoczka może wynosić 0,50 mm; 0,55 mm i 0,60 mm. Protezki są pakowane są po jednej sztuce bezpośrednio w sztywne pudełka z polipropylenu, które następnie są umieszczone w torebkach foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Dostarczane są w stanie jałowym, do jednorazowego użytku.