Zestawy do leczenia zatok nosa

Przeznaczenie
​Zestawy służą do leczenia stanów zapalnych zatok obocznych nosa metodą płukania.
1434
Charakterystyka
​W skład zestawu wchodzi: dren, igła punkcyjna i igła iniekcyjna.
Dren stanowi półsztywna rurka polietylenowa ze spiralnie uformowanym końcem. Długość drenu może wynosić 18 cm lub 20 cm i zależy od długości igły punkcyjnej. Średnica wewnętrzna drenu może wynosić: 0,6 mm; 0,8 mm; 1,0 mm lub 1,2 mm.
Do zakładania drenu służą igły punkcyjne o średnicy zewnętrznej 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm lub 2,5 mm i długości 80 mm lub 100 mm, z końcówką Luer. Część prosta drenu znajduje się wewnątrz igły. Płukanie zatok obocznych nosa prowadzi się przy użyciu strzykawki z igłą iniekcyjną o wymiarach 0,6x30, 0,8x40, 1,1x4,0 lub 1,2x40, dostosowanych do średnicy wewnętrznej drenu.
Dren może być zakładany w warunkach ambulatoryjnych bądź w trakcie leczenia szpitalnego. Umieszczeniu drenu w zatoce towarzyszy punkcja, ale jedno nakłucie wystarcza do wielokrotnego płukania zatok obocznych nosa roztworem fizjologicznym soli lub antybiotykami, w przypadku ostrego zapalenia zatok.