Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typu IV (TORP i PORP)

Przeznaczenie

Protezki typu IV są przeznaczone do rekonstrukcji układu transmisyjnego ucha środkowego, zniszczonego w następstwie przewlekłego, perlakowego procesu zapalnego, zmian zrostowych lub doznanych urazów głowy i ucha.

1434
Charakterystyka

Protezki typu IV są wytwarzane w całości z politetrafluoroetylenu (PTFE) w trzech odmianach A, B i C. Są zbudowane z podstawy o kształcie zbliżonym do owalu i tłoczka usytuowanego asymetrycznie i ukośnie do powierzchni podstawy.

Odmiana A jest przeznaczona do stosowania jako TORP ( Total Ossicular Replacement Prosthesis), w przypadku kiedy błonę bębenkową łączy się z płytką w niszy okienka owalnego.

Odmiany B i C mają w tłoczku wywiercone otwory i są stosowane jako PORP (Partial Ossicular Replacement Prosthesis), w przypadku gdy błonę bębenkową łączy się z główką zachowanego strzemiączka.

Protezki są pakowane po jednej sztuce,  bezpośrednio w  sztywne pudełka z polipropylenu, które następnie są umieszczone w torebkach foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Dostarczane są w stanie jałowym, do jednorazowego użytku.