Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typu II (protezki strzemiączka)

Przeznaczenie

Protezki typu II są przeznaczone do chirurgicznego leczenia otosklerozy.
1434
Charakterystyka

Protezki typ II są zbudowane z tłoczka z politetrafluoroetylenu (PTFE) połączonego trwale z elementem platynowym: drutem o średnicy 0,1 mm (typ rodzaj A) lub z taśmą platynową o przekroju 0,1 mm x 0,3 mm (rodzaj C) lub o przekroju 0,1 mm x 0,5 mm (rodzaj B). Tłoczek ma średnicę 0,65 mm (rodzaj A i C) lub 0,75 mm (rodzaj B).

Protezki z elementem platynowym prostym (bez utworzonego zaczepu) są przeznaczone do indywidualnego modelowania, natomiast protezki, w których został uformowany zaczep są przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania.Rodzaje i odmiany protezek oraz ich wymiary podaje specyfikacja wyrobu.

Protezki pakowane są po jednej sztuce,  bezpośrednio w  sztywne pudełka z polipropylenu, które następnie umieszczone są w torebkach foliowo-papierowych i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Dostarczane są w stanie jałowym, do jednorazowego użytku.